Goed nieuws voor huizenkopers in 2023

In 2023 gaat de grens voor een NHG-hypotheek omhoog naar € 405.000 en de kosten ervan blijven gelijk. In 2022 was de grens € 355.000. Door deze verhoging krijgen meer huizenkopers toegang tot een hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie). NHG biedt een vangnet als mensen te maken krijgen met gedwongen verkoop of restschulden en resulteert vaak in een lagere rente. 

NHG grens in 2023 omhoog

Voordeel Nationale Hypotheek Garantie

Een NHG-hypotheek heeft twee grote voordelen: De hypotheekrente is lager dan bij een hypotheek zonder NHG en Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) vergoedt een eventueel verlies bij gedwongen verkoop.

Deze lagere hypotheekrente heeft alles te maken met de zekerheid die NHG biedt. Dit is niet alleen een veilig idee voor u als huiseigenaar, ook de bank loopt hierdoor minder risico.

Opvang restschuld bij gedwongen verkoop

Als blijkt dat u de hypotheeklasten langdurig niet betaalt en het huis daardoor verkocht moet worden kan de bank de eventueel resterende hypotheekschuld declareren bij NHG. Het lage risico voor de bank vertaalt zich in een forse korting op de hypotheekrente.

 

Hoe werkt NHG?

Loskoppelen NHG en betaalbaarheidsgrens

Het kabinet wil tot en met 2030 900.000 woningen realiseren waarvan twee derde betaalbaar. Op dit moment geldt daarbij de NHG-grens als grens voor wat een betaalbare koopwoning is. Door de sterke stijging van de NHG-grens zijn woningen met die prijs voor minder mensen betaalbaar, omdat de inkomens het afgelopen jaar minder zijn gestegen dan de NHG-grens. Daarom gaat het kabinet de grens voor wat betaalbare koopwoningen zijn loskoppelen van de NHG-grens.

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: “Het is belangrijk dat veel kopers toegang houden tot een hypotheek met NHG. Zeker gezien de huidige schaarste op de woningmarkt en de hoge huizenprijzen. Kopers lopen met de NHG minder financiële risico’s en betalen vaak een lagere hypotheekrente. Ook krijgen kopers hulp bij het financieren van het verduurzamen van hun huis. Door de forse verhoging van de NHG-grens krijgen meer huizenkopers financiële zekerheid.”

Carla Muters, voorzitter Raad van Bestuur NHG: “De stijging is echt nodig. Mensen sluiten door de sterk gestegen huizenprijzen een steeds hogere hypotheek af om een huis te kopen. Wij willen er zijn als die groep te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid, te hoge woonlasten, echtscheiding of andere problemen. NHG biedt hulp bij financiële problemen en eventuele restschulden. Dat vangnet wordt door een verhoogde kostengrens voor een grote groep beschikbaar.”

Wat betekent de verhoogde NHG grens voor u?

Laat u informeren en adviseren door de Erkend Hypotheek adviseurs van Esdoorngroep. Neem hiervoor contact met ons op of vul onderstaand contactformulier in. Een eerste persoonlijk adviesgesprek is altijd kosteloos.

Neem contact met mij op

Laat uw gegevens en vraag achter dan nemen wij contact met u op.